VADNINA IN ČLANARINA

11.02.2015

Obveščamo vas, da skladno z odločitvijo o ločenem obračunavanju letne članarine in mesečne vadnine, sprejete na  občnem zboru HK Triglav Kranj v maju 2014, z letošnjim letom  prehajamo na ločeno plačevanje članarine in vadnine za člane Hokejskega kluba Triglav Kranj.

Razlog za spremembo načina plačevanja je v dejstvu, da je članarina nekaj povsem drugega kot sama storitev vadnine ter v transparentnosti, saj se članarino plačuje povsem ločeno od ostalih postavk poslovanja društva.

V stroškovnem smislu ta delitev oz. ločeno plačevanje članarine za člane HK Triglav Kranj ne bo nič večja obremenitev. Članarina se plača v enkratnem znesku za obdobje celega leta in sicer 24 EUR (12 x 2 EUR), vadnina pa bo zaradi tega na vsaki mesečni položnici za 2 EUR manjša.

Naprošamo vas, da sporočilo sprejmete z razumevanjem!

HK Triglav Kranj
Emiljan Pavlin, direktor